facebooktwitterGoogle PlusPinterestinstagramLinkedinMail onsenglish

Privacyverklaring

Burik & Burik B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burik & Burik B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burik & Burik B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Burik & Burik B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien wij een zakelijke overeenkomst met u hebben dan bewaren wij deze gegevens totdat de overeenkomst is of wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Burik & Burik B.V. verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Burik & Burik B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Burik & Burik B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging privacyverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Burik & Burik B.V. dan kunt u deze richten aan Burik & Burik B.V. Burik & Burik B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u regelmatig dit Privacy Beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contactgegevens:

Burik & Burik B.V.
Cruquiusweg 94F
1019 AJ Amsterdam
T +31 (0)20 694 64 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.burikenburik.nl

Gaby van Burik is Functionaris Gegevensbescherming van Burik & Burik B.V. 
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.